Privatumo politika

Ši politika taikoma tarp jūsų, šios Svetainės naudotojo, ir UAB „AIRO solutions“, šios Svetainės savininko ir teikėjo. Ši Politika taikoma mūsų naudojimuisi visais mūsų surinktais Duomenimis, susijusiais su jūsų naudojimusi Interneto svetaine ir joje esančiomis Paslaugomis ar Sistemomis.

1. Sąvokų apibrėžimai ir aiškinimas

Šioje Politikoje toliau nurodytos sąvokos turi šias reikšmes:
„Paskyra“: tai bendrai asmeninė informacija, Mokėjimo informacija ir įgaliojimai, kuriuos Vartotojai naudoja, kad galėtų naudotis Svetainės medžiaga ir (arba) bet kuria ryšių sistema;
„Turinys“: reiškia bet kokį tekstą, grafiką, vaizdus, garso ir vaizdo įrašus, programinę įrangą, duomenų rinkinius ir bet kokios kitos formos informaciją, kurią galima saugoti kompiuteryje ir kuri pateikiama šioje Interneto svetainėje arba yra jos dalis;
„Slapukas“ - tai nedidelis tekstinis failas, kurį į jūsų kompiuterį įrašo UAB „AIRO solutions“. Ltd., kai lankotės tam tikrose šios Svetainės dalyse. Tai leidžia mums nustatyti pasikartojančius lankytojus ir analizuoti jų naršymo šioje Svetainėje įpročius.
„Duomenys“: bendrai reiškia visą informaciją, kurią pateikiate šioje Interneto svetainėje. Tai apima, be kita ko, Paskyros duomenis ir informaciją, pateiktą naudojantis bet kuriomis mūsų Paslaugomis ar Sistemomis;
„UAB „AIRO solutions““: reiškia UAB „AIRO solutions“, ADRESAS;
„Paslauga“: bendrai reiškia bet kokias internetines priemones, įrankius, paslaugas ar informaciją, kurią UAB „AIRO solutions“ teikia per Interneto svetainę dabar arba ateityje;
„Sistema“: reiškia bet kokią internetinių ryšių infrastruktūrą, kurią UAB „AIRO solutions“} dabar ar ateityje pateikia per Interneto svetainę. Tai apima, bet neapsiriboja, žiniatinklio elektroninį paštą, žinučių lentas, tiesioginių pokalbių priemones ir elektroninio pašto nuorodas;
„Vartotojas“ / „Vartotojai“ - bet kuri trečioji šalis, kuri naudojasi Interneto svetaine ir nėra įdarbinta UAB „AIRO solutions“ ir veikia vykdydama savo darbo funkcijas; ir
„Svetainė“: reiškia svetainę, kuria šiuo metu naudojatės (www.idomipamoka.lt), ir visus šios svetainės subdomenus (pvz., subdomain.yourschool.com), nebent jie aiškiai neįtraukti į savo sąlygas.

2. Renkami duomenys

Gali būti renkami šie duomenys:
2.1 vardas, pavardė;
2.2 gimimo data;
2.3 pareigų pavadinimas ir profesija;
2.4 kontaktinė informacija, pavyzdžiui, el. pašto adresas ir telefono numeris;
2.5 demografinė informacija, pavyzdžiui, pašto kodas, pageidavimai ir interesai;
2.6 finansinę informaciją, pavyzdžiui, kredito / debeto kortelių numerius;
2.7 IP adresas (renkamas automatiškai);
2.8 žiniatinklio naršyklės tipas ir versija (renkama automatiškai);
2.9 operacinė sistema (renkama automatiškai);
2.10 URL adresų, prasidedančių nukreipiančiąja svetaine, sąrašas, jūsų veikla šioje interneto svetainėje ir svetainė, į kurią išeinate (renkama automatiškai); ir
2.11 informacija apie slapukus (žr. 10 punktą toliau).

3. Duomenų naudojimas

3.1 Visus jūsų pateiktus asmens duomenis UAB „AIRO solutions“ saugos tol, kol jūs naudositės Svetainėje teikiamomis Paslaugomis ir Sistemomis. Duomenys, kuriuos galite pateikti per bet kurią mūsų teikiamą ryšių Sistemą, gali būti saugomi ilgiau - iki vienerių metų.
3.2. Išskyrus tuos atvejus, kai esame įpareigoti arba mums tai leidžia įstatymai, ir atsižvelgiant į 4 punktą, jūsų Duomenys nebus atskleidžiami trečiosioms šalims. Tai apima mūsų filialus ir (arba) kitas mūsų grupės įmones.
3.3 Visi asmens Duomenys saugomi saugiai, laikantis 1998 m. Duomenų apsaugos įstatymo principų. Išsamesnės informacijos apie saugumą rasite toliau pateiktame 9 punkte.
3.4. Retkarčiais mums gali prireikti bet kurių arba visų pirmiau nurodytų Duomenų, kad galėtume jums suteikti kuo geresnes paslaugas ir patirtį naudojantis mūsų Interneto svetaine. Konkrečiai, Duomenis mes galime naudoti dėl toliau nurodytų priežasčių:
 • 3.4.1 vidaus įrašų tvarkymas;
 • 3.4.2 mūsų produktų / paslaugų tobulinimas;
 • 3.4.3 reklaminės medžiagos, kuri gali jus sudominti, perdavimą elektroniniu paštu;
 • 3.4.4 susisiekimas rinkos tyrimo tikslais, kuris gali būti atliekamas elektroniniu paštu, telefonu, faksu arba paštu. Tokia informacija gali būti naudojama siekiant pritaikyti arba atnaujinti interneto svetainę.

4. Trečiųjų šalių žiniatinklio svetainės ir paslaugos

UAB „AIRO solutions“ kartais gali naudotis kitų šalių paslaugomis sprendžiant klausimus, kurie gali apimti, be kita ko, mokėjimų tvarkymą, įsigytų daiktų pristatymą, paieškos sistemas, reklamą ir rinkodarą. Tokių paslaugų teikėjai neturi prieigos prie tam tikrų šios interneto svetainės naudotojų pateiktų asmens duomenų. Bet kokie tokių šalių naudojami Duomenys naudojami tik tiek, kiek jų reikia paslaugoms, kurių UAB „AIRO solutions“} prašo, atlikti. Bet koks naudojimas kitais tikslais yra griežtai draudžiamas. Be to, bet kokie trečiųjų šalių tvarkomi Duomenys turi būti tvarkomi laikantis šios Politikos sąlygų ir duomenų apsaugos įstatymo.

5. Verslo nuosavybės ir kontrolės pasikeitimas

 • 5.1 UAB „AIRO solutions“ kartais gali plėsti arba mažinti savo veiklą, o tai gali reikšti tam tikrų padalinių pardavimą arba tam tikrų padalinių kontrolės perdavimą kitoms šalims. Vartotojų pateikti duomenys, jei jie yra susiję su bet kuriuo tokiu būdu perduotu padaliniu, bus perduoti kartu su tuo padaliniu, o naujajam savininkui arba naujai kontroliuojančiai šaliai pagal šios Politikos sąlygas bus leista naudoti duomenis tais tikslais, kuriais juos pateikėte.
 • 5.2. Tuo atveju, jei tokiu būdu bus perduoti bet kokie Naudotojų pateikti Duomenys, su Jumis bus iš anksto susisiekta ir informuota apie pasikeitimus. Kai su jumis bus susisiekta, jums bus suteikta galimybė pasirinkti, ar norite, kad jūsų Duomenys būtų ištrinti, ar kad naujasis savininkas ar valdytojas jų neperduotų.

6. Prieigos prie duomenų kontrolė

 • 6.1 Visais atvejais, kai reikalaujama pateikti Duomenis, jums bus suteikta galimybė apriboti šių Duomenų naudojimą. Tai gali būti:
 • 6.1.1 Duomenų naudojimas tiesioginės rinkodaros tikslais; ir
 • 6.1.2 dalijimasis Duomenimis su trečiosiomis šalimis.

7. Jūsų teisė neteikti informacijos

 • 7.1 Tam tikrose Interneto svetainės srityse galite naudotis nepateikdami jokių Duomenų. Tačiau norint naudotis visomis Svetainėje teikiamomis Paslaugomis ir Sistemomis, gali tekti pateikti Paskyros informaciją arba kitus Duomenis.
 • 7.2 Jūs galite apriboti savo interneto naršyklės naudojimąsi Slapukais. Daugiau informacijos žr. 10 punktą toliau.

8. Prieiga prie savo duomenų

 • 8.1 Galite bet kada prisijungti prie savo Paskyros ir peržiūrėti arba pakeisti Duomenis. Pasikeitus aplinkybėms, jums gali prireikti pakeisti arba atnaujinti savo Duomenis. Taip pat gali būti saugomi papildomi Duomenys, susiję su jūsų rinkodaros pageidavimais, kuriuos galite bet kada pakeisti.
 • 8.2 Sumokėję nedidelį mokestį, turite teisę paprašyti savo asmens Duomenų kopijos.

9. Apsauga

UAB „AIRO solutions“ Duomenų saugumas yra labai svarbus UAB „AIRO solutions“, todėl, siekdami apsaugoti jūsų duomenis, įdiegėme tinkamas fizines, elektronines ir valdymo procedūras, kad apsaugotume ir užtikrintume internete surinktų duomenų saugumą.

10. Šios politikos pakeitimai

UAB „AIRO solutions“ pasilieka teisę keisti šią privatumo politiką taip, kaip mums kartais atrodo būtina arba kaip to reikalauja įstatymai. Bet kokie pakeitimai bus nedelsiant paskelbti Interneto svetainėje, ir bus laikoma, kad jūs sutinkate su politikos sąlygomis pirmą kartą po pakeitimų pasinaudoję Interneto svetaine.

11. Susisiekite su mumis

Jei kyla klausimų dėl šios privatumo politikos galite susisiekti su mumis adresu info@idomipamoka.lt.