Vasario mėn. 7-10 d. rekomenduojame 1 – 12 kl. mokiniams mokykloje organizuoti netradicinio ugdymo dieną skirtą
Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

Netradicinio ugdymo dienos metu surengti vieną arba daugiau bendradradarbiavimo pamokų savo mokiniams kartu su kitų Lietuvos mokyklų klasėmis.

Kaip dalyvauti?

1. Pirmiausia mokytojai arba mokyklų vadovai užregistruoja klases https://www.idomipamoka.lt/klasiu-registracija

2. Tuomet mokytojai pamokų planavimo lentoje Padlet pasirenka pamokos idėją ir reikiamus šaltinius:

 • pamokų planus;

 • Kahoot klausimynų klausimai ir nuorodos;

 • nuorodos į aktyvias pertraukas;

 • bendradarbiavimo veiklos ir idėjos;

 • veiklos, skirtos vasario 16-ajai (piešinių paroda, eilėrašių rinkiniai ir kt.);

 • bendradarbiavimo įrankių taikymo instrukcijos;

 • taip pat mokytojai bus pakviesti į mokymus apie bendradarbiavimo įrankių naudojimą pamokose.

3. Iki vasario 6 d. susisiekite su šiame sąraše pateiktu kitų mokyklų bendradarbiaujančiais klasių mokytojais e. paštu ir aptarkite detaliau pamokų planus (vienoje pamokoje gali dalyvauti iki 3 skirtingų mokyklų klasių) ir pasidalinkite tarpusavyje bendradarbiavimo pamokos nuoroda (ZOOM, TEAMS ar MEET).
Diskusijos, pagalba ir konsultacijos vykdomos tik bendradarbiaujančių klasių Facebook grupėje https://www.facebook.com/groups/bendradarbiavimas
„Bendradarbiaujančių klasių“ projektas skirtas visoms Lietuvos mokykloms.
Nauda mokytojui:
 • Su kolega smagiau vesti pamokas;
 • Lengvesnis pasiruošimas pamokoms;
 • Lengvas užduočių ir vertinimo pasidalinimas;
 • Duomenimis pagrįsti ugdymo sprendimai;
 • Kvalifikacijos kėlimas.
Nauda mokiniui:
 • Daugiau ir įvairesnių užduočių;
 • Bendradarbiavimas grupėse;
 • Pagerintas gerbūvis per prasmingų mokinių santykių kūrimą;
 • Supratingumo kultūros vystymas tarp skirtingų bendruomenių bei mokyklų.
Nauda mokyklos vadovui:
„Bendradarbiaujančių klasių“ projektas yra mokytojų tinklaveikos projektas. Didėjantis ugdymo kompleksiškumas kreipia mokyklas ieškoti naujų partnerysčių, strategijų ir efektyvių veiklos formų. Skaitmeninių technologijų plėtra keičia gyvenimo ir mokymosi procesus. O edukacinės technologijos leidžia tinkamai pasinaudoti įgyta kitų asmenų patirtimi. Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo organizacija (OECD) mato mokyklos tinklus, kaip labai svarbią formą švietimo pokyčiams vykti. Mokytojai mokyklų tinkluose gali gauti bendruomenės palaikymą, įdomias praktikas ir kitus šaltinius, kurie būtini jų profesiniam tobulėjimui. Taip pat mokinių tėvai tikisi iš mokyklų aukštų pasiekimų ir mažiau klaidų. Mokyklų veiklos tobulinimas, kaip nuolatinis procesas apima daugybę neapčiuopiamų dalykų – kaip mokymosi ir mokymo praktikų kaita, žinių perdavimo ir organizacinių kultūrų srityse. Mokyklų tinklų analizė rodo teigiamą poveikį mokinių pasiekimams(OECD).
Apie 2022 m. vykusią didžiausią bendradarbiavimo pamoką:
2022 m. vasario mėn. virš 800 mokytojų prisijungė prie didžiausios bendradarbiavimo pamokos. Mokytojai, atradę porą savo klasei, bendradarbiauja ir veda jungtines pamokas. Šią iniciatyvą rengia projektas „Bendradarbiaujančios klasės“ ir „Mokyklų tobulinimo centras“.
Projekto „Bendradarbiaujančios klasės“ iniciatorius, mokytojas Norbertas Airošius pasakoja, kad toks pamokų formatas, kai viena klasė bendradarbiauja su kitos mokyklos klase, vis labiau populiarėja Lietuvos mokyklose. Tokių pamokų svarba ypač išryškėjo pandemijos laikotarpiu, kai teko pasitelkti visus įmanomus resursus, siekiant sukurti kokybišką pamoką mokiniams.
„Lietuvos mokytojai yra bendradarbiaujantys, drąsus išbandyti naujoves ir žinoma labai pilietiški. Labai džiaugiamės kiekvienu prisijungusiu ir jo sėkme. Informacinės technologijos, bendradarbiavimas ir išmani tinklaveika gali padėti mokytojams parengti nuostabių pamokų, mažinti pasiruošimo pamokoms laiką ir atverti naujas galimybes jų mokiniams. Mokytojai kartu parengė pamokas ir jas įgyvendins.” – teigia Norbertas Airošius.
Jis priduria, kad bendradarbiaujant laimi visos pusės – tiek mokytojas, tiek mokinys, tiek ir mokyklos administracija. Atsiranda daugiau kūrybiškumo, mokytojai mokosi vieni iš kitų, pamokos tampa įdomesnės ir labiau įtraukiančios. Remiantis OECD tyrimais, pastebima, kad toks bendradarbiavimas daro teigiamą poveikį mokinių pasiekimams. Ruošiantis didžiausiai bendradarbiavimo pamokai, mokytojai, iš daugiau nei 450 užsiregistravusiųjų, galėjo rinktis savo mokomojo dalyko porininką ir kartu kūrė bendrą šios dienos pamokų planą. Be to, mokytojai turėjo galimybę keistis idėjomis ne tik tarpusavyje,  bet ir su užsiregistravusiais mokytojais iš visos Lietuvos bei vieni iš kitų pasisemti kūrybiškumo. Vyko bendradarbiavimo pamokos temomis – žinutė laisvė ir portretas Lietuvai ir kt.
„Mokyklų tobulinimo centro“ steigėja dr. Eglė Pranckūnienė džiaugiasi mokyklų susidomėjimu šia iniciatyva – tai tik parodo, kokia svarbi bendrystė ir palaikymas mokykloms. „Norisi pasidžiaugti tokiu mokyklų susitelkimu ir noru dalintis savo žiniomis bei idėjomis vieni su kitais. Tuo pačiu labai kviečiu mokyklas atrasti bendradarbiavimo galimybes, bendras idėjas ir pamokas ne tik esant ypatingai progai – tegul tai vyksta kasdien. Juk tai atneša neįkainojamą patirtį mokytojams ir kūrybišką, įdomų pamokų turinį mūsų mokiniams.“