Vasario mėn. rekomenduojame 1 – 12 kl. mokiniams mokykloje organizuoti netradicinio ugdymo dieną skirtą
Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

Ir surengti tris bendradradarbiavimo pamokas (Žinutė Lietuvai, Portretas Lietuvai bei Vasario16) savo mokiniams kartu su kitų Lietuvos mokyklų klasėmis.

 

Kaip dalyvauti?

 

1. Pirmiausia užregistruokite savo klasę https://www.idomipamoka.lt/klasiu-registracija

ir pažymėkite, kad dalyvausite pamokose skirtose Vasario 16 d.

 

2. Mokytojai tą pačią dieną į savo e. pašto dėžutę gaus pamokų planavimo Padlet lentos nuorodą, kurioje iki vasario 10 d. kartu kuriami:

 • trys pamokų planai;

 • Kahoot klausimynų klausimai ir nuorodos;

 • nuorodos į aktyvias pertraukas;

 • bendradarbiavimo veiklos ir idėjos;

 • veiklos skirtos vasario 16-ajai (piešinių paroda ir kt.);

 • bendradarbiavimo įrankiai.

Pamokų planavimo lenta

Pamokų planavimo lenta

 

3. Iki vasario 11 d. susisiekite su šiame sąraše pateiktu kitų mokyklų bendradarbiaujančiais klasių mokytojais e. paštu ir aptarkite detaliau pamokų planus (vienoje pamokoje gali dalyvauti iki 4 skirtingų mokyklų klasių) ir pasidalinkite tarpusavyje bendradarbiavimo pamokos nuoroda (ZOOM, TEAMS ar MEET). Vasario 10 d. gausite detalią informaciją apie vasario 12 d. 12 val. vyksiančių visų klasių bendrą pamoką, kuri bus transliuojama YOUTUBE kanale, o mokytojai gaus dalyvavimo ZOOM nuorodą.

Diskusijos, pagalba ir konsultacijos vykdomos bendradarbiaujančių klasių Facebook grupėje https://www.facebook.com/groups/bendradarbiavimas

 

Apie bendradarbiaujančių klasių projektą

„Bendradarbiaujančių klasių“ projektas skirtas visoms Lietuvos mokykloms.

Nauda mokytojui:

 • Su kolega smagiau vesti pamokas;
 • Lengvesnis pasiruošimas pamokoms;
 • Lengvas užduočių ir vertinimo pasidalinimas;
 • Duomenimis pagrįsti ugdymo sprendimai;
 • Kvalifikacijos kėlimas.

Nauda mokiniui:

 • Daugiau ir įvairesnių užduočių;
 • Bendradarbiavimas grupėse;
 • Pagerintas gerbūvis per prasmingų mokinių santykių kūrimą;
 • Supratingumo kultūros vystymas tarp skirtingų bendruomenių bei mokyklų.

Nauda mokyklos vadovui:

„Bendradarbiaujančių klasių“ projektas yra mokytojų tinklaveikos projektas. Didėjantis ugdymo kompleksiškumas kreipia mokyklas ieškoti naujų partnerysčių, strategijų ir efektyvių veiklos formų. Skaitmeninių technologijų plėtra keičia gyvenimo ir mokymosi procesus. O edukacinės technologijos leidžia tinkamai pasinaudoti įgyta kitų asmenų patirtimi. Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo organizacija (OECD) mato mokyklos tinklus, kaip labai svarbią formą švietimo pokyčiams vykti. Mokytojai mokyklų tinkluose gali gauti bendruomenės palaikymą, įdomias praktikas ir kitus šaltinius, kurie būtini jų profesiniam tobulėjimui. Taip pat mokinių tėvai tikisi iš mokyklų aukštų pasiekimų ir mažiau klaidų. Mokyklų veiklos tobulinimas, kaip nuolatinis procesas apima daugybę neapčiuopiamų dalykų – kaip mokymosi ir mokymo praktikų kaita, žinių perdavimo ir organizacinių kultūrų srityse. Mokyklų tinklų analizė rodo teigiamą poveikį mokinių pasiekimams(OECD).