Klaipėdos patyriminio mokymo tinklas „Mano mokykla – visa Klaipėda“ – tai unikalus tinklas vienijantis skirtingų tipų organizacijas, kurios dalinasi savo patyriminio mokymo veiklomis, erdvėmis ir patirtimi. Partnerystės veiklos apima erdvių dalinimąsi (laboratorijų, sektorinių ugdymo centrų ir kt.) ar bendrų patyriminio ugdymo veiklų (pamokos, edukaciniai projektai, renginiai, šešėliavimo, savanorystės ir mentorystės veiklos) įgyvendinimą.

Mokyklų tinklaveikos konsultantas Norbertas Airošius, el. p. info@idomipamoka.lt

Tinklaveikos taisyklės:

  • Dalinamės informacija: įsiklausome, kad išgirstume ir kalbame, kad būtume girdimi;
  • Darome sprendimus, kad sutartinai veiktume ir laikytumės susitarimų;
  • Dalinamės darbais ir atsakomybėmis;
  • Padedame vienas kitam;
  • Gerbiame savo ir kitų laiką;
  • Reflektuojame veiklą, įsivertiname ir teikiame bei priimame grįžtamąjį ryšį.