Mokiniams grįžtant į mokyklas kviečiame gegužės mėn. organizuoti patirtinio mokymosi pamokas lauke. Mokyklos jau išbando įvairiausius mokymo formatus, keletas iš jų: įsirengti lauko klases, organizuoti patirtines veiklas lauke bei kitose erdvėse. Ši forma gali padėti didinti mokinių bendradarbiavimą, savarankišką mokymąsi ir motyvaciją mokytis. Konsultacijos metu kartu su mokytojais apžvelgsime tokių pamokų rengimą bendradarbiaujant skirtingoms mokyklos, apjungiant įvairias iniciatyvas ir panaudojant IKT įrankius. Projekto „Bendradarbiaujančios klasės“ iniciatorius, mokytojas Norbertas Airošius pasakoja, kad toks pamokų formatas, kai viena klasė bendradarbiauja su kitos mokyklos klase, vis labiau populiarėja Lietuvos mokyklose. Mokytojai, atradę porą savo klasei, bendradarbiauja ir veda jungtines pamokas. Tokių pamokų svarba ypač išryškėjo pandemijos laikotarpiu, kai teko pasitelkti visus įmanomus resursus, siekiant sukurti kokybišką pamoką mokiniams. Bendradarbiaujančių klasių veiklos vyksta nuolatos, o š.m. vasario mėn. virš 450 mokytojų prisijungė prie didžiausios bendradarbiavimo pamokos skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Jis priduria, kad bendradarbiaujant laimi visos pusės – tiek mokytojas, tiek mokinys, tiek ir mokyklos administracija. Atsiranda daugiau kūrybiškumo, mokytojai mokosi vieni iš kitų, pamokos tampa įdomesnės ir labiau įtraukiančios. Remiantis EPBO tyrimais, pastebima, kad toks bendradarbiavimas daro teigiamą poveikį mokinių pasiekimams. „Mokyklų tobulinimo centro“ steigėja dr. Eglė Pranckūnienė džiaugiasi mokyklų susidomėjimu šia iniciatyva – tai tik parodo, kokia svarbi bendrystė ir palaikymas mokykloms. „Norisi pasidžiaugti tokiu mokyklų susitelkimu ir noru dalintis savo žiniomis bei idėjomis vieni su kitais. Tuo pačiu labai kviečiu mokyklas atrasti bendradarbiavimo galimybes, bendras idėjas ir pamokas ne tik esant ypatingai progai – tegul tai vyksta kasdien. Juk tai atneša neįkainojamą patirtį mokytojams ir kūrybišką, įdomų pamokų turinį mūsų mokiniams.“

 

Pamokų idėjų sąrašą skelbsime gegužės 5 d.