Nuotolinio mokymo rekomendacijos mokykloms

Parengta: 2020-03-17

1 DALIS. Rekomendacijos mokytojams

Perėjimas prie nuotolinio mokymo yra iššūkis mokytojams ir mokiniams, o ypač tėvams. Mokytojams reikia apmąstyti kaip kurti autentišką mokymąsi, užduotis bei komunikavimo, mokymo, mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo, grįžtamojo ryšio procesus.

Planuojant nuotolinį mokymąsi pagrindinis dėmesys skiriamas ne tam, kad suplanuoti kuo daugiau nuotolinio vaizdo konferencijų ir darbo prie kompiuterio, o apmąstyti mokinių asmeninę patirtį. Kaip jiems pristatyti mokymo medžiagą ir suteikti prasmingą grįžtamąjį ryšį? Kaip suteikti daugiau užduočių be įrenginių? Mokiniams reikia sukurti sąlygas ir galimybes išreikšti save ir gerinti savo pasiekimus. Tik, tai padės mokiniams išlikti motyvuotiems ir įsitraukusiems.

Kadangi sprendžiamas visos mokyklos mokinių mokymas nuotoliniu būdu, todėl sprendimai ir naudojamos informacinės technologijos yra kitokie nei sprendžiant vieno mokinio mokymą nuotoliniu būdu.

Šioje dalyje pateikiamos rekomendacijos mokytojams. Konkretūs įrankiai, platformos nuotoliniam mokymui bus pateikiami atskiroje dalyje.

Kitos dalys (bus paskelbta vėliau):

 • Nuotolinio mokymo darbotvarkė ir tvarkaraštis (2020 03 18).
 • Bendradarbiavimo platformos pasirinkimas (2020 03 19).
 • Svarbiausi IKT įrankiai.

Žingsniai:

 1. Aptarkite su mokiniais ir šeimomis pasiruošimą nuotoliniam mokymui. Kaip jie jaučiasi emociškai, fiziškai  ir kt.? Kokia jų savijauta?
 2. Įvertinkite mokinių pasiruošimą nuotoliniam mokymui. Prieš planuojant nuotolinio mokymo veiklas reikia įvertinti kokią įrangą mokiniams prieinama namuose: stacionarus ar nešiojamas kompiuteris, planšetinis kompiuteris su internetu ar tik mobilusis telefonas su ar be interneto ryšio. Ar turi tinkamą interneto planą vaizdo konferencijoms? Žinant šią statistiką galima pradėti planuoti mokymo veiklas, kad kuo mažiau apribojimų patirtų mokiniai neturintys tinkamų techninių priemonių.
 3. Svarbu pradiniame etape komunikacijai naudoti jau naudojamas platformas (Facebook grupės, el. dienynų žinutės ir pan.). Klasių vadovai gali laikinai priimti kitų dalykų mokytojus į klasių Facebook grupes. Jei mokymas nuotoliniu būdu užtruktų verta įvertinti įvairių bendradarbiavimo ir mokymo platformų suteikiamas galimybes mokymuisi. Svarbu, atsižvelgti, kad prie el. dienynų, kai kurie mokiniai jungiasi naudodami tėvų paskyras ir dalies siunčiamos informacijos gali negauti. Į vaizdo konferencijas, užduočių platformas reikia skatinti mokinius jungtis patiems, nenaudojant tėvų paskyrų.
 4. Mokymosi sėkmei nuotoliniu būdu labai svarbus IT pagalbos teikimas el. paštu ar telefonu visą mokymosi nuotoliniu būdu laikotarpį. Šią informaciją reikia nuolat priminti mokiniams ir jų tėvams. Tokios pagalbos teikimas neturėtų būti mokytojo darbo dalis. Pagalba galima teikti pateikiant instrukcijas, vaizdo įrašus ar atsakymus į klausimus mokyklos tinklapyje.
 5. Įvertinkite mokinių nuotolinio mokymosi krūvį. Pirmąsias savaites užtruks vien mokymasis mokytis nuotoliniu būdu ir užduočių reikia parinkti mažiau. Tėvams būtų galima suteikti dviejų savaičių dalykų teminį planą (1 psl. santrauką), savaičių aprašus (pradinės kl.). Šie aprašai gali abstraktesni, bet suteiks gaires tėvams ko mokiniai mokosi namuose. Tėvams svarbu žinoti turinio apimtį ir nuoseklumą.
 6. Nuotolinis mokymas suteikia mokymosi procesui lankstumo ir pasirinkimo ką, kaip ir kada mokytis. Todėl nuotolinio mokymo tvarkaraštis gali skirtis nuo tradicinio. Matematikos ir lietuvių pamokas reikia numatyti pirmoje dienos pusėje prieš kūrybinių ar projektinių darbų atlikimą.
 7. Įvairios papildomos mokymo platformos gali padėti įgyti svarbius įgūdžius. Interaktyvios užduotys gali suaktyvinti mokymąsi. Mokiniai gali dalintis savo patirtimis su klasiokais ir įgyti naujos patirties.
 8. Šią krizę mokiniai gali analizuoti, kaip tiriamąjį objektą, kaip žiniasklaida pristato krizės eigą, kaip reaguoja valdžios institucijos ir kiti. Tai gali būti vertingu tarp dalykinio mokymosi objektu.
 9. Nuotolinio mokymosi metu mokytojų pasiekiamumas (2-3 val. per dieną) labai svarbus naudojant komunikacijos programėles. Tai mažina socialinės izoliacijos jausmą bei padeda mokiniams gauti konsultacijas atliekant paskirtas užduotis.
 10. Vertinimas nuotoliniu būdu yra vienas didžiausių iššūkių. Mokiniai gali įvykdyti užduotis, įkelti  parengti pristatymus, vaizdo ir balso įrašus. Skirtingas vertinimas pagerina mokinių įsitraukimą ir išryškina nuotolinio mokymo privalumus. Atliktus darbus, pratybas, nupiešus piešinius ar kt. mokiniai gali juos nufotografuoti, nufilmuoti ar parengti ataskaitą ir lengvai įkelti į užduočių platformas.
 11. Mokytojai gali suteikti grįžtamąjį ryšį naudojant vertinimo aprašus, komentarus, vaizdo ar balso įrašus.
 12. Tiesioginės vaizdo transliacijos padeda didinti mokinių įsitraukimą, tačiau bendra jų trukmė neturėti viršyti 1,5 val. – 2 val. per dieną. Tiesioginė transliacijos gali būti vykdoma be pertraukos pvz. 1 val. arba paskirstant kiekvienai pamokai po 15 min. Mokiniai gali atlikti darbus mažose grupelėse įsijungę vaizdo transliaciją be mokytojo.
 13. Mokyklos pateikta savaitės darbotvarkė ir tvarkaraštis padės tiek tėvams, tiek mokiniams. Daugeliui mokinių įprastas metas pietums turėtų išlikti.
 14. Mokytojų konsultacijos tėvams:
  • Patarkite tėvams parengti mokymosi erdvę namuose. Pvz. popieriniai vadovėliai, pratybos, kompiuteris, matomas laikrodis ir kitos priemonės, ko gali prireikti mokymosi metu vienoje vietoje. Labai svarbu, kad mokymasis nevyktų gulint lovoje ir žiūrint televiziją.
  • Parenkite idėjų lipniems lapeliams namuose ką veikti, jei nežino ką toliau veikti. Pvz. Perskaityti knygą, pasiklausyti įrašų, parengti iliustraciją, peržiūrėti mokomąjį filmą, parašyti trumpą esė.
  • Patarkite tėvams skatinkite bendradarbiavimą. Skatinti mokytis bendradarbiaujant per komunikacijos programėles su klasiokais, neklausinėjant tėvų.
  • Pamokykite tėvus aptarti dienos lūkesčius, taisykles, suteikti pozityvų grįžtamąjį ryšį apie nuveiktas veiklas. Jei tėvai nori palaikyti aukštą motyvaciją turi rasti laiko įvertinti atliktus darbus, refleksijai ir dienos pasiekimų aptarimui.

Mokyklos gali prisijungti prie nuotolinio mokymo tinklo „Gintaras“ http://www.idomipamoka.lt/nuotolinio-mokymo-tinklas/

Taip pat kviečiame prisijungti prie nuotolinių klasių parengtų su Google Classroom įrankiu rengimo.

Klausimus galite rašyti į komentarus.

0 atsiliepimai

Rašyti atsiliepimą

Prisijunkite prie diskusijos
Dalinkitės savo žiniomis drąsiai :)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.