Namų darbai

Mokantis nuotoliniu būdu keičiasi tiek visos klasės mokymas, tiek mokymo užduočių atlikimas. Vienokie rezultatai ir procesai, kai vyksta gyva diskusija klasėje ir pokalbiai socialiniuose tinkluose ar diskusijų forumuose internete. Sumažėjus tiesioginės komunikacijos, mokiniams mažai skaitant knygų pats rašytinis tekstas mokinių gali būti suprastas nevienareikšmiškai. Todėl pirmas klaidingas įspūdis galvojant apie nuotolinį mokymą, kad keičiame tiesiog formą, nusiunčiam tekstus, duodame peržiūrėti vaizdo įrašus ir gauname atsiskaitymus. Viena mokytoja mini, kad jai nepatogu, kai mokiniai dienos pabaigoje sukelia pratybų fotografijas į dienyną ir mokytojas bando taisyti fotografijas, tai trunka ilgai. Žinoma, kad toks technologijų taikymas yra netikslingas ir varginantis mokytoją, geriau naudoti skaitmenines pratybas (šiuo metu tiek nemokamų), tačiau jei norime, kad mokiniai atliktų užduotis ne sedėdami prie kompiuterių geriau dienos pabaigoje paskelbti atsakymus, paprašyti įsivertinti ir užpildyti grįžtamojo ryšio internetinę anketą.

Tačiau būtent dabar yra galimybė pasitelkiant daugelį technologijų, praturtinti mokymąsi ir skirti laiko tam, ko dažniausiai trūksta mokykloje įtraukti į originalaus turinio, mokymosi produktų kūrybą. Nuotoliniam mokymuisi pagalbos specialistų vaidmuo bus labai svarbus ne tik kartu dalyvauti vaizdo konferencijose ar netgi pvz. prisijungti prie mokinio kompiuterio ir padėti jį valdyti užduočių metu. Nuotolinis mokymas reikalauja sudaro galimybes ne tik naujo tipo užduočių atlikimui, bet ir naujos pamokos eigos, dalyvavimo, įsivertinimo ir vertinimo galimybėms. Todėl nors tvarkaraščiai gali likti tokie pat, pati pamokos eiga keičiasi.

Technologijos keičia pamoką ir jos veiklas

Labai svarbu prisiminti. Ne vienas technologijų taikymo modelis klasėje (pvz. SAMR) nurodo, kad pirmiausia išbandome įvairias technologijas, renkame duomenis, o tik vėliau keičiame mokymo procesą. Todėl pvz. rašinius toliau rašant į tekstinį dokumentą mokymasis iš esmės nepasikeis, bet  panaudojus diegiamas GSuite ar Office365 bendradarbiavimo platformas yra priemonės tiek mokinio darbų komentavimui, tiek vertinimui naudojant kriterijus ir kt. Tokios technologijos mokytojo darbą lengvina, o tuo pačiu suteikia pagrindinį fokusą į mokymą ir sudaro sąlygas gilesniam mokymui. Siekiant atskleisti mokinių kūrybiškumą tikslinga skirti užduotis: parengti tinklaraščio įrašą, su trumpu vaizdo ar balso įrašu, o gal ne dviejų mokinių diskusija ar diskusija su šeimos nariais keičia pačią užduotį iš esmės. Kaip pavyzdį galima programą Plotagon, ją taikėme ERASMUS+ kalbų mokymo projekte mokiniai parengia tekstą, o iš teksto technologijos sukuria filmą. Tokiu būdu pasitelkiant technologijas gerinami mokinių 4C (kritinis mąstymas, komunikavimas, bendradarbiavimas ir kūrybiškumo) įgūdžiai.

Todėl prieš planuojant nuotolinį mokymą mokyklai svarbu suderinti sinchroninio ir asinchroninio požiūrį tarp mokytojų, tarp mokinių. Mokiniui sedėti vaizdo konferencijose nuo 9 iki 14 val. ir nuolat stebėt save, kitus mokinius gali būti labai varginanti ir netikslinga patirtis. Todėl svarbu įvertinti kas yra veiksmingiausia. Ir paskyrus mokiniams užduotis galima kiekvienam mokiniui parengti komentarus ir pažangą naudojant tą patį pamokos laiką. Suprasti ir įvertinti, kad tiek tiesioginė vaizdo konferencija, tiek savarankiškas, kūrybinis ir kt. darbas su ar be kompiuterio yra vienodai svarbūs. Asinchroninės užduotys suteikia galimybę mokiniui valdyti laiką pačią, ieškoti įdomesnių formų išreikšti sumanymus.

Žinoma populiariausia sinchroninio bendravimo forma – vaizdo konferencija naudojant Zoom.us, Meet ar MS Teams ar kt. bus labai intensyviai naudojama ir keletas svarbių vaizdo konferencijų rekomendacijų:

Naudinga mokyklai sudaryti vaizdo konferencijų tvarkaraštį. Nustatyti vaizdo konferencijų reguliarumą ir dažnumą (mokyklos vadovybė galėtų padėti sureguliuoti vaizdo konferencijų grafiką, kad visi mokiniai net ir jei yra keli namuose galėtų prisijungti). Vaizdo konferencijų nuorodos gali būti sukeltos viename puslapyje. Vaizdo konferencijas galima sudaryti pagal klases (8 klasės vaizdo konferencijų nuolatinė nuoroda), dalykus ar konkrečius užsiėmimus.

Naudoti žinutę draudžiančią įrašinėti, fotografuoti pokalbius.

Vaizdo konferencijos padeda papildomai paaiškinti, palaikyti ryšius ir kt.

Sudarykite vaizdo konferencijos darbotvarkę anksčiau.

Nusistatyti galerijos vaizdą, kad visi matytų vieni kitus.

Susitarkite kada, kaip naudojami pokalbiai konferencijos metu, kad tuo pačiu metu nežaidžiame žaidimų, nekeliam triukšmo, prisijungus mokiniams iš kart išsijungti garsą (skatinti patiems išsijungti, o ne įjungti) ir kada galės įjungti.

Panaudoti įvairias smagias ir interaktyvias formas, kaip Kahoot ar Mentimeter.

Kalbant vienas(mokinys) su vienu(mokytoju) vaizdą išjungti išskyrus pradinukus.

Paskatinkite bendradarbiavimą tarp mokinių paskirdami grupines užduotis.  Kad mokiniai komentuotų vieni kitų atliktas užduotis.

Mokytojams nuspręsti kokios ir kiek veiklų bus individualios, grupinės ar visos klasės. Prisminti, kad dabartinės platformos leidžia pakankamai diferencijuoti užduotis. O mokiniai gali pasiskambinti mokytojui arba susikambinti vaizdo konferencijomis tarpusavyje ir atlikti darbus mažose grupėse.

Nuspręsti, kaip bus vykdomas grįžtamasis ryšys apie užduotis, projektus, dienas, savaites veiklas.

Vaizdo konferencijų idėjos:

Raskite kitą klasę su kuria galėtumėte bendradarbiauti tinklaveikos platformoje arba etwinning. Kiekviena klasė surenka duomenis apie savo kraštą ir parengia užuominas. Tada žaidžiamas susijungiama į bendrą konferenciją žaidimui TAIP ir NE susipažinti ir vietovei atspėti.

Sudarykite virtualius knygų klubus. Klasės, kurios skaito tą pačią knygą gali surengti vaizdo konferenciją diskutuoti tarpusavyje. O prieš konferenciją nusiųsti po 5 klausimus kitai klasei apie perskaitytą knygą.

Permąstykite pristatymus. Nors mokiniams yra atsibodę rengti nuolatinius pristatymus, įtraukite juos į pristatymų kūrimą nauju būdu: dvi klasės susijungia, kad parengtų pristatymą apie patyčias, atlieka tyrimą, pasiskirsto į grupes, vertina surinktus rezultatus. Tada viena klasė siunčiu duomenis kitai ir bendrai parengia prevencijos planą. Po kelių savaičių rezultatai pristatomi bendroje vaizdo konferencijoje.

Pakvieskite svečią į savo konferenciją. Tai gali mokslininkams, mokytojams ir kitiems apsilankyti Jūsų virtualioje klasėje pvz. 15 min. geriausio mokinio darbo pristatymui ar diskusijai.

Todėl mokinio dienos darbotvarkės, tvarkaraščiai gali būti įvairūs ir nekeičiami. Tačiau keičiasi sinchroninių ir asinchroninių veiklų kiekis.

Darbotvarkių pavyzdžiai:

10 minučių dienos pradžioje dienai apžvelgti pvz 9 val.

Visos klasės konferencija numatytu laiku po 30 min.

Asmeninės konsultacija su kiekvienu mokytoju. Mokiniai gali užsisakyti individualią konsultanciją pvz. calendly.com

Darbo mažose grupėse konferencijos.

Mokiniai veda konferencijas, kuriose patys pristato atliktus projektinius darbus.

Mokytojas dienos pabaigoje darbo konferenciją ir apžvelgia mokinių atliktus darbus.

Pradinių klasių darbotvarkės pavyzdys

Mokiniai atsiunčia nufilmuoja, kaip atlieka užduotis.

Labai rekomenduojama prieš vaizdo konferenciją išsiųsti visą mokomąją medžiagą susipažinimui ir apmąstyti kokios užduotys būtų paskirstos jei konferencijos suorganizuoti nepavyktų.

Vienas iš pavyzdžių čia

Pradinių klasių mokytoja kas rytą nusiunčią mokiniams skaidres, kuriose kiekvienai temai nufilmuotas trumpas filmukas ir užduotis, mokiniai atlieka ir persiunčia per mokymosi platformą. Kitas darbotvarkės variantas, kad mokytojai tiesiog sukeltų užduotis visai savaitei (nors tai nerekomenduojama), o geriau naudojantis technologiniais įrankiais pvz. Google Classroom nustatytų tam tikra eiliškumą kada ir kas bus paskelbta, iki kada ir kas turi būti atlikta.

Konsultacijos mokyklų vadovams dėl nuotolinio mokymo e. paštu info@idomipamoka.lt

Taip pat skaitykite rekomendacijas dėl nuotolinio ugdymo mokykloms