Mokyklų vadovų konsultacija 2020-03-20

Labai džiaugiuosi, kad daugelio mokyklų vadovų nuotaikos geros ir šiandien skyrėme laiko daug kam išsiaiškinti, sumažinti nerimą ir padidinti galimybes nuotoliniam ugdymui pasirengti greičiau. Konsultacijoje dalyvavo daugiau nei 800 mokyklų vadovų ir buvo svarbi diena priimti sprendimus dėl bendradarbiavimo platformų pasirinkimo, ugdymo proceso valdymo, tuo pačiu ryškėja pirmieji nuotolinio mokymo bruožai Lietuvoje. Daugiau nei 70 proc. vykdys vaizdo konferencijas, aiškėja mokinių darbo su kompiuteriais mokymosi trukmė, o su tuo susiję ir įvairūs iššūkiai. Šiuos skaičius tikiu savaitės bėgyje pavyks dar padidinti radus vadybinius sprendimus, kaip suderinti tvarkaraščius ir transliacijas pvz. žiūrėti dalį pamokų mobiliajame telefone, rengiant retesnes konferencijas, skiriant daugiau užduočių mokiniams atlikti bendradarbiaujant. Įvairių bendradarbiavimo platformų įdiegimą paspartintų savivaldybių lygio sprendimai, kai visoms mokykloms diegiama viena pasirinkta bendradarbiavimo platforma taupant visų laiką. Taip pat svarbu nuosekliai plėtoti mokytojų skaitmeninę kompetenciją.

Antroji konsultacija kovo 25 d. 11 val. Registracija MTC.

Situacija kasdien keičiasi ir vyksta tikras švietimo pokytis.

Atsakymai į vadovų užduotus klausimus:

Įsidiegėme Moodle ar mums reikia papildomų platformų?

Reikia vertinti pagal konkrečios mokyklos poreikius ir galimybes, tačiau Moodle turi užtekti. Ateityje pamąstykite ir apie kitų platformų įsidiegimą (Gsuite ar Office365).

Ar reikia keisti tvarkaraštį, ar galima dirbti pagal turimą?

Galima dirbti ir pagal turimą įvertinus tokio ugdymo organizavimo veiksmingumą.

Kokia veikla turėtų būti mokytojų padėjėjų, nes jie tiesiogiai negalės padėti mokiniams?

Reikia pasikonsultuoti su mokyklos vaiko gerovės komisija. Padėjėjas sutaręs su vaiko tėveliais gali turėti tiesioginę prieigą ir padėti vaikui valdyti vaiko kompiuterio ekraną, vaizdo konferencijų metu įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti (taip pat atskirų vaizdo konferencijų metu paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant; padėti perskaityti, kurti tekstus, atlikti interaktyvias užduotis skirtas mokymuisi; padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą; padėti tinkamai naudotis ugdymui skirtomis mokymo priemonėmis).

Kaip patikrinti ar mokytojai susiekė su mokiniais jiems skirtu laiku pagal sudarytą mokyklos grafiką sutartoje platformoje?

Mokytojai gali įtraukti mokyklos administracijos atstovo e. pašto adresą į pokalbius. Galėsite dalyvauti. Geriausia praktika pasitikėti mokytojais.

Kaip organizuoti darbą nuotoliniu būdu aptarnaujančiam personalui (valytojos, darbininkai)?

Yra daug specialybių, kurioms nuotolinis darbas neorganizuojamas dėl jų specifikos.

Ar nuotoliniu būdu būtina organizuoti visų dalykų pamokas?

Šiuo metu taip. Galima apmąstyti modulinį, projektinį mokymą ir kt.

Kaip tinkamai pasirengti nuotoliniam mokymui?

Sudaryti pokyčio valdymo komanda mokykloje, užtikrinkite techninį ir metodinį pokyčio palaikymą, pasirinkite jums tinkamą bendradarbiavimo platformą, sudaryti nuotolinio mokymo klases, nuolat informuoti tėvus, sudarykite mokytojų skaitmeninės kompetencijos tobulinimo planą mokykloje ir jį įgyvendinti.

Kaip užtikrinti mokinių, neturinčių IKT, ugdymą?

Pateikti popierines užduotis.

Koks būtų tikslingumas ir naudingumas mokymo platformų taikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose?

Bendradarbiavimo ar mokymo platformų nauda ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams bus labai naudinga užitikrinant aukštą ugdymo kokybę.

Kaip spec. pagalbą spec. poreikių turintiems mokiniams?

Suprantu jus, tikrai didelis iššūkis. Spec. pagalbos parengtos medžiagos pateikta slideshare platformoje.

Ar mokytojai gali dirbti derinant darbo vietą mokykloje ir nuotoliniu būdu namuose organizuodami nuotolinį mokymą?

Taip, gali.

Kiek per dieną planuoti vaizdo pamokų?

Mokyklų vadovai pateikė daug naudingų įžvalgų. Vaizdo konferencijų pamokų priklausomai nuo amžiaus 1-2 val. per dieną arba kas kelias dienas.

Ar yra galimybė susiekti Microsoft Teams ir Google Classroom? Koks ryšys yra tarp Gsuite ir Google Classroom? Kas turi sukurti klases? Ar administratorius turi sukurti visiems mokyklos nariams?

Tiesioginės sąsajos nėra, tai skirtingos platformos. O nuorodos į įvairią publikuotą medžiagą galima naudoti. Klases abejose platformose gali lengvai susikurti mokytojai. Diegimo etapai: mokytojų paskyros, vyresnių klasių mokinių ir kitų klasių mokiniai galima diegti etapais.

Kaip vykdyti ikimokyklinį ugdymą neužkraunant visos naštos tėvams?

Galite parengti puikių užduočių, vesti kalbų mokymosi pamokėlės susiję į vaizdo konferencijas kartu su tėveliais.

Kaip padėti vaikams susikaupti ir mokytis savivaldžiai?

Konsultuoti tėvus kaip padėti mokiniams susidėti darbotvarkę, ją prižiūrėti, derinti poilsio ir mokymosi laikotarpius prie kompiuterio, įvertinti ir tobulinti mokinių mokymosi įgūdžius.

Kuo mokyklos galėtų padėti LL3 konsultantai ir dėstytojai?

Visais mokykloms aktualiais klausimais įskaitant ir nuotolinį mokymą.

Ar bus šio seminaro pažymėjimai?

Ne.

Kaip užtikrinti ugdymą, jei pradės „lūžti“ sistemos?

Turėti atsarginių kopijų.

Kaip užtikrinti grįžtamojo ryšio informacijos gavimą?

Nuotolinė pamoka muzikos mokyklos – individuali ir grupinė – organizavimas ir grįžtamasis ryšys.

Neformalaus ugdymo atstovams vaizdo konferencijos vienas labiausiai tinkamų būdu. Tačiau mokiniai gali naudodami kompiuteriu įrašyti savo balsą, klausytis koncertų, rašyti refleksijas, kurti muziką, aranžuoti, kartu kurti muziką, vykdyti muzikos viktorinas per vaizdo konferencijas, naudotis įvairiausiomis mobiliosiomis programėlėmis specifinių solfedžio ir kt. įgūdžių ugdymui. Gautus rezultatus fotografuoti, įrašyti ir perduoti mokytojui. Grįžtamąjį ryšį galima organizuoti naudojant interaktyvias formas ir kt.

Efektyviausi būdai jungimosi į vaizdo pamokas, kai šeimoje yra keli mokyklinio amžiaus vaikai?

Vaizdo konferencijos gali vykti skirtingomis dienomis ir skirtingu laiku. Mokyklai derinti tvarkaraščius pagal realią situaciją. Nebūtina kiekvieną dieną daryti vaizdo konferencijas arba jas daryti trumpas. Įvertinkite turinį, nes nemažai turinio galima peržiūrinėti ir per mobiliuosius telefonus, naudotis bendradarbiavimo platformomis taip pat.

Kaip pildyti dienyną nuotolinio mokymo metu?

Taip, kaip įprastai.

Kaip vykdyti ir prižiūrėti neformalų švietimą?

Darykite vaizdo konferencijas, gilinkitės ir taikykite inovatyvias meninio ugdymo priemones (daug įgūdžių lavinimo ir kt. programėlių), dalinkites puikiais youtube įrašais, skirkite užduočių refleksijai, rinkite mokinių darbus į mokinių profilius ir t.t.

Koks mokyklos vadovų vaidmuo užsukant nuotolinį mokymąsi mokykloje?

Įvertinti mokyklos pasirengimą nuotoliniam mokymui, organizuoti reikiamų sričių pagalbą, užtikrinti kiekvieno mokytojo skaitmeninės kompetencijos kėlimą, užtikrinti mokymo praktikų sistemiškumą, IT sistemų priežiūrą, mokytojų metodinį ir IT konsultavimą.

Nuotolinis mokymas: fizinis lavinimas, muzika, dailė, technologijos, šokis – tai nelabai rimti skirti laiko ir jėgų dirbant nuotoliniu būdu. Dėmesį skirti kalboms, gamtos mokslams, matematikai.

Šiuo laikotarpiu fiziniam lavinimui, muzikai, dailei, technologijoms, šokiui reikia skirti net daugiau laiko ir pastangų, jie labai svarbus mokinio asmenybės ugdymui ir gerai savijautai. Šiuos dalykus galima puikiai integruoti su kalbomis, matematika ir kt.

0 atsiliepimai

Rašyti atsiliepimą

Prisijunkite prie diskusijos
Dalinkitės savo žiniomis drąsiai :)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.