Kviečiame dalyvauti „Bendradarbiaujančių klasių“ projekte, kuris skirtas visos Lietuvos mokykloms.

Nauda mokytojui:

  • Su kolega smagiau vesti pamokas;
  • Lengvesnis pasiruošimas pamokoms;
  • Lengvas užduočių ir vertinimo pasidalinimas;
  • Duomenimis pagrįsti ugdymo sprendimai;
  • Kvalifikacijos kėlimas.

Nauda mokiniui:

  • Daugiau ir įvairesnių užduočių;
  • Bendradarbiavimas grupėse;
  • Pagerintas gerbūvis per prasmingų mokinių santykių kūrimą;
  • Supratingumo kultūros vystymas tarp skirtingų bendruomenių bei mokyklų.

Nauda mokyklos vadovui:

„Bendradarbiaujančių klasių“ projektas yra mokytojų tinklaveikos projektas. Didėjantis ugdymo kompleksiškumas kreipia mokyklas ieškoti naujų partnerysčių, strategijų ir efektyvių veiklos formų. Skaitmeninių technologijų plėtra keičia gyvenimo ir mokymosi procesus. O edukacinės technologijos leidžia tinkamai pasinaudoti įgyta kitų asmenų patirtimi. Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo organizacija (OECD) mato mokyklos tinklus, kaip labai svarbią formą švietimo pokyčiams vykti. Mokytojai mokyklų tinkluose gali gauti bendruomenės palaikymą, įdomias praktikas ir kitus šaltinius, kurie būtini jų profesiniam tobulėjimui. Taip pat mokinių tėvai tikisi iš mokyklų aukštų pasiekimų ir mažiau klaidų. Mokyklų veiklos tobulinimas, kaip nuolatinis procesas apima daugybę neapčiuopiamų dalykų – kaip mokymosi ir mokymo praktikų kaita, žinių perdavimo ir organizacinių kultūrų srityse. Mokyklų tinklų analizė rodo teigiamą poveikį mokinių pasiekimams(OECD).

Kaip vyksta dalyvavimas „Bendradarbiaujančių klasių“ projekte?

Užsiregistravus savo klasę gaunate prieigą prie projekte dalyvaujančių klasių sąrašo. Išsirinkus klasę su kuria norėtumėte bendradarbiauti susiekite su jos mokytoja(u) nurodytu e. paštu. Bendradarbiauti galima rengiant bendras pamokas, pamokų ciklus, keičiantis užduotimis, idėjomis, bendromis pamokomis ar kursu. Mokytojams pateikiami naudingi IKT įrankiai bei įvairūs bendradarbiavimo scenarijai. Mokytojai tarpusavyje suderina laiką ir veiklas bendradarbiauja. Mokytojams teikiamos pedagoginės ir technologinės konsultacijos.

Jau šiandien pradėkite dalyvauti projekte ir spauskite mygtuką „Registruoti klasę“.

Bendradarbiaujančios klasės