Kas yra atviras darželis?

Prastėjant mokinių motyvacijai mokytis ir pasiekimams, didėjant įvairių socialinių grupių nedarbui ir švietimo sistemoje besikeičiant mokytojo vaidmeniui, didėja besimokančiojo ir jį remiančio tinklo vaidmuo. Šį poreikį patenkinti reikalinga atviro švietimo sistemų ir filosofijos plėtra, kuri paremta žymių psichologų John Dewey ir Jean Piaget darbais. Šiai plėtrai ir pokyčiams labai tiktų pirmoji švietimo sistemos grandis vaikų darželis.

Kodėl atviras švietimas?

Atviro švietimo (angl. open education) filosofiją, kai besimokantysis pats renkasi mokymosi kryptį, mokosi grupėje, prisiima atsakomybę už savo mokymąsi, padeda įgyvendinti šiuolaikinės mokymosi sistemos(pvz. www.coursera.org). Svarbi atviro švietimo sistemos dalis atviri švietimo ištekliai (angl. OER), kurie laisvai pasiekiami ir naudojami (pvz. http://lreforschools.eun.org). Naudojantis šiais ištekliais ir sistemomis, aktualesnis tampa ne turinys, metodikos, bet aktyvios paramos tinklas (bendramoksliai, įkvepėjai, lyderiai ir kt.), mokymosi bendruomenė, kuri padeda besimokančiajam mokytis (pvz. http://www.lingq.com). Šios atviro švietimo sistemos paremtos idėja, kad šiais ištekliais ir parama galima pasiekti kokybiškesnį švietimą ir mokytis visą gyvenimą.

Šiuo metu populiarūs projektinio ir kompetencijų ugdymo modeliai tik įtvirtinami švietimo sistemose. O atviri švietimo ištekliai ir nuosekli parama sudaro sąlygas kiekvienam gebėti ugdytis pačiam ir ugdyti kitus. Tėvai tai daro kasdien, be daktaro laipsnio ir tokios sistemos kaip www.supermama.lt tampa vienu iš daugelio atvirų mokymosi šaltinių.

Koks gali būti atviras darželis pagrįstas atviro švietimo filosofija?

Remiantis atviro švietimo organizavimo modeliais principinės nuostatos yra:

Besimokantieji – vaiko tėvai ir darželinukas. Atviras švietimas mokymosi sprendimus leidžia priimti besimokančiajam, šiuo atveju tėvai kartu su vaiku priima sprendimus ir savo pavyzdžiu moko vaiką.

Darželio grupė lanksti ir atvira. Ši darželio grupė gali būti sukurta dienai, mėnesiui ar metams, konkrečiam užsiėmimui ar temai. Tai laisvai pasirenkama.

Darželis turi virtualią erdvę. Internetinė sistema, kurioje tėvai galėtų rinktis ir formuoti lanksčias darželio grupes, mokyti ir mokytis, bendrauti su ugdymo ekspertais, gauti paramą vaikų ugdymo klausimais ir visą informaciją apie įvairius vaikams skirtus užsiėmimus savo šalyje ir svetur.

Užsiėmimai vyksta realiose pažinimo erdvėse. Atviram darželiui nebūtina konkreti viena vieta, į kurią būtina atvykti kasdien nustatytu metu. Tą pačią dieną tai gali būti visiškai skirtingos erdvės, kur renkasi skirtingos grupės ugdytis, ragauti, lytėti, uostyti, klausytis, kalbėti ir judėti. Tai puiki galimybė muziejams, vaikų bibliotekoms ir ne tik. Įvairiuose muziejuose ir bibliotekose, parkuose rytais būna mažiau lankytojų. Muziejų daug ir įvairių, kiekvienas iš jų, tai nauja pažinimo erdvė.

Darželio auklėtojas ir tėvai – partneriai. Iš esmės šiuose darželiuose kiekvienas tėvas rūpinasi savo vaiku pats ir prisiima atsakomybę už jo ugdymą. Auklėtoja, kaip ir šiandieninis mokytojas – ugdymo fasilitatorius ir padedantis kurti visapusiškas pažinimo erdves vaikams, ugdytis tėvams ir vaikams.

Ugdymo pedagogai – geriausi. Tai bus puiki galimybė nuostabiems pedagogams ugdyti mokinius ne tik savo darželyje, bet įvairiuose darželiuose ir pažinimo erdvėse, kurti pozityvius santykius su tėvais ir pasiekti puikių rezultatų.

Darželio darbo laikas neribojamas. Kasdien pradžia gali būti kai vaikas keliasi iš sapnų ir baigiasi kai užmiega vakare.

Darželio ugdymo kokybė – vienareikšmiai aukščiausia. Kadangi tėvai aktyviai dalyvauja darželio grupės pasirinkime, teikia grįžtamąjį ryšį ir bendrauja su ugdymo pedagogais, jie tikrai rinksis geriausius ir patys bus geriausi.

Personalizuotas ugdymo procesas. Kiekvieno vaiko ugdymo procesą tėvai galės stebėti ir formuoti internetinėje sistemoje, konsultuotis su ugdymo konsultantais. Tad ugdymo procesas iš esmės valdomas remiantis pasiekimų aprašais, standartais ir vertybėmis.

Mokymosi pagrindas – grupė. Ši filosofija koncentruota į mokymąsi grupėje – tai vaiko ugdymas būti ir kurti bendruomenėje, o tuo pačiu galimybė tėvams gerinti savo žinias būnant su kitais tėvais.

Būtina pabrėžti, kad atviras švietimas ne formalios švietimo sistemos griovimas, o praplėtimas ir kiekvieno piliečio įgalinimas dalyvauti ir kurti savo šeimos ir tautos ateitį.

0 atsiliepimai

Rašyti atsiliepimą

Prisijunkite prie diskusijos
Dalinkitės savo žiniomis drąsiai :)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.