Labirintas

Didėjantis ugdymo kompleksiškumas kreipia mokyklas ieškoti naujų partnerysčių, strategijų ir efektyvesnių veiklos formų. Pristatome du mokyklų veiklos prioritetus, į kuriuos verta atsižvelgti,  planuojant naujų mokslo metų veiklą.

1 prioritetas. Bendradarbiavimo strategijų taikymas.

Keičiantis įvairioms aplinkybėms, mokymosi modelis naujais mokslo metais gali būti ir mišrus. Kai dalis mokinių dalyvauja pamokoje, o dalis joje dėl įvairių priežasčių trumpesnį ar ilgesnį laiką pamokose dalyvaus nuotoliniu būdu. Toks modelis gali dar padidinti mokytojų pasiruošimo laiką. O jam pasiruošti reikia bendradarbiauti.

2020 balandžio mėn. vykusioje mokytojų konsultacijoje mokytojai į klausimą „Kas palengvintų mokytojų darbą?“ išskyrė vieną svarbiausių dalykų – bendradarbiavimą.

Skaitmeninių technologijos atvėrė naujas galimybes formuoti srautines pamokas, paskelbti nufilmuotas pamokas, organizuoti mokymąsi mažomis grupėmis, skirti daugiau laiko individualiam mokymui ir grįžtamajam ryšiui, išbandyti bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos mokyklomis, permąstyti ir kurti naujas mokymosi darbotvarkes. Tačiau tam reikia įsivardinti ir numatyti įvairias bendradarbiavimo strategijas, vaidmenis ir atsakomybes.

Bendradarbiavimui su kitomis Lietuvos mokykloms kartu su VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ sukūrėme platformą „Bendradarbiaujančios klasės“, kur mokytojai gali rasti kitose Lietuvos mokyklose norinčių bendradarbiauti mokytojų (www.idomipamoka.lt > Bendradarbiaujančios klasės). Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo organizacija (OECD) mato mokyklų tinklus, kaip labai svarbią formą švietimo pokyčiams vykti. Mokytojai mokyklų tinkluose gali gauti bendruomenės palaikymą, įdomias praktikas ir kitus šaltinius, kurie būtini jų profesiniam tobulėjimui. Mokyklų tinklų analizė rodo teigiamą poveikį mokinių pasiekimams (OECD).

Užregistravus savo klasę galima atlikti paiešką klasių sąraše ir susisiekti su dominančios klasės mokytoju. Bendradarbiauti galima rengiant bendras pamokas, pamokų ciklus, keičiantis užduotimis, idėjomis, bendromis pamokomis ar kursu. Mokytojams pateikiami naudingi IKT įrankiai bei įvairūs bendradarbiavimo scenarijai. Mokytojai tarpusavyje suderina laiką ir veiklas bendradarbiauja. Mokytojams teikiamos pedagoginės ir technologinės konsultacijos.

Tokio bendradarbiavimo nauda mokytojui:

• su kolega smagiau vesti pamokas;

• lengvesnis pasiruošimas pamokoms;

• lengvesnis užduočių ir vertinimo pasidalinimas;

• duomenimis pagrįsti ugdymo sprendimai;

• kvalifikacijos kėlimas.

Nauda mokiniams:

• įtraukiančios ir įvairesnės užduotys;

• pagerinta mokinių savijauta per prasmingų mokinių santykių kūrimą;

• supratingumo kultūros vystymas tarp skirtingų bendruomenių bei mokyklų.

2 prioritetas. Intensyvesnis skaitmeninių technologijų diegimas.

Skaitmeninių technologijų plėtra keičia gyvenimo ir mokymosi procesus. Tikslingai pasirinkus bendradarbiavimo, turinio, įvairių edukacinių technologijų platformas galima mokyti ir mokytis įdomiau, giliau, gauti dažnesnį grįžtamąjį ryšį. Daugelis mokyklų per trumpą laiką padarė proveržį šių technologijų taikyme, tačiau svarbu pabrėžti, kad technologijų diegimas – nuolatinis procesas.

Visoms mokykloms prieinamos bendradarbiavimo platformos atveria kelią lengvesniam pirmo prioriteto įgyvendinimui. O įvairios edukacinės technologijos tikslingiau praplečia mokymosi galimybes (100 populiarių IKT įrankių mokytojams sąrašas pateikiamas čia).

Svarbu pabrėžti, kad skaitmeninių technologijų taikymo poveikį mokymuisi reikia tirti nuolatos, nes dažniausiai tiriamos tuo metu naudojamos technologijos ir jų poveikis, kai nuolat atsiranda nauji pvz. dirbtinio intelektu paremti sprendimai padedantys daug greičiau gerinti mokinių pasiekimus.

Planuojant naujus mokslo metus, svarbu prisiminti principą „mažiau yra daugiau“.